Přeskočit na obsah

OZÓNOVÝ STERILIZÁTOR VZDUCHU A PROSTŘEDÍ

Zařízení pro filtraci vzduchu a následnou dezinfekci prostor pomocí ozónu

Filtrace vzduchu

  • nasaje znečištěný vzduch a vypustí přefiltrovaný sterilní vzduch bez škodlivin a virů
  • umožňuje celodenní provoz (čekárny, obchody, pošty, zdravotnická zařízení, šatny… )
  • v chladných měsících efektivnější než větrání

Ozonizace povrchů

  • Nasaje vzduch a přemění kyslík O2 na ozón O3, který uvolňuje do prostředí
  • Probíhá dezinfekce povrchů
  • Ozonizaci můžeme provádět např. po skončení pracovní doby, kdy jsou prostory (restaurace, čekárny, obchody, pošty, šatny…) uzavřeny a nikdo není přítomen.

4 typy filtrů

  • Mechanický filtr

Filtr pro hrubý prach třídy G4

  • Elektrostatický filtr

S výkonem až 10 000 V na tvorbu ozónu

  • Germicidní filtr

UV-C světlo (254 nM) uvnitř stroje (10 ks)

  • Uhlíkový filtr

Aktivní uhlí na potlačení pachů a dýmu

Fotografie